¬»Ќ“ √ќ–ј÷»… ‘Ћј   Х ѕ≈–≈¬ќƒџ » ћј“≈–»јЋџ
CARM. I Х CARM. II Х CARM. III Х CARM. IV Х CARM. SAEC. Х EP. Х SERM. I Х SERM. II Х EPIST. I Х EPIST. II Х A. P.

строфы и метры


Ū Ч долгий слог
U Ч короткий слог
UU Ч долгий или два коротких (в дактилических стихах)
Ũ Ч анкепс (как долгий, так и короткий)
|| Ч диереза (пауза между стопами) или divisio vocum (пауза между разнодольными стихами)
¶¶ Ч цезура (пауза в стопе)
| Ч граница между стопами или дистихами в трохеических и €мбических стихах
 Ч граница между стопами в дистихе

јсклепиадова перва€


ŪŨ|ŪUUŪ||ŪUUŪ|UŨјсклепиадов малый стих

CARM. I I Х CARM. III XXX Х CARM. IV VIII

јсклепиадова втора€


ŪŨ|ŪUUŪ||ŪUUŪ|UŨјсклепиадов малый стих
ŪŨ|ŪUUŪ||ŪUUŪ|UŨјсклепиадов малый стих
ŪŨ|ŪUUŪ||ŪUUŪ|UŨјсклепиадов малый стих
ŪŨ|ŪUUŪ|UŨ√ликоней

CARM. I VI Х CARM. I XV Х CARM. I XXIV Х CARM. I XXXIII Х CARM. II XII Х CARM. III X Х CARM. III XVI Х CARM. IV V Х CARM. IV XII

јсклепиадова треть€


ŪŨ|ŪUUŪ||ŪUUŪ|UŨјсклепиадов малый стих
ŪŨ|ŪUUŪ||ŪUUŪ|UŨјсклепиадов малый стих
ŪŨ|ŪUUŪ|Ũ‘еректратей второй
ŪŨ|ŪUUŪ|UŨ√ликоней

CARM. I V Х CARM. I XIV Х CARM. I XXI Х CARM. I XXIII Х CARM. III VII Х CARM. III XIII Х CARM. IV XIII

јсклепиадова четвЄрта€


ŪŨ|ŪUUŪ|UŨ√ликоней
ŪŨ|ŪUUŪ||ŪUUŪ|UŨјсклепиадов малый стих

CARM. I III Х CARM. I XIII Х CARM. I XIX Х CARM. I XXXVI Х CARM. III IX Х CARM. III XV Х CARM. III XIX Х CARM. III XXIV Х CARM. III XXV Х CARM. III XXVIII Х CARM. IV I Х CARM. IV III

јсклепиадова п€та€


ŪŨ|ŪUUŪ||ŪUUŪ||ŪUUŪ|UŨјсклепиадов большой стих

CARM. I XI Х CARM. I XVIII Х CARM. IV X

—апфическа€ мала€


ŪU¶ŪŨ|Ū¶¶UUŪ|UŪŨ—апфический малый стих
ŪU¶ŪŨ|Ū¶¶UUŪ|UŪŨ—апфический малый стих
ŪU¶ŪŨ|Ū¶¶UUŪ|UŪŨ—апфический малый стих
ŪUU|ŪŨјдоний

CARM. I II Х CARM. I X Х CARM. I XII Х CARM. I XX Х CARM. I XXII Х CARM. I XXV Х CARM. I XXX Х CARM. I XXXII Х CARM. I XXXVIII Х CARM. II II Х CARM. II IV Х CARM. II VI Х CARM. II VIII Х CARM. II X Х CARM. II XVI Х CARM. III VIII Х CARM. III XI Х CARM. III XIV Х CARM. III XVIII Х CARM. III XX Х CARM. III XXII Х CARM. III XXVII Х CARM. IV II Х CARM. IV VI Х CARM. IV XI Х CARM. SAEC. I

—апфическа€ больша€


ŪUU||ŪU¶ŪŨјристофанов малый стих
ŪUŪŨ|Ū¶¶UUŪ||ŪUUŪ|UŪŨ—апфический большой стих

CARM. I VIII

јлкеева


ŨŪ¶UŪ¶Ũ||ŪUU|ŪUŨјлкеев 11-и сложный стих
ŨŪ¶UŪ¶Ũ||ŪUU|ŪUŨјлкеев 11-и сложный стих
ŨŪ¶UŪ|ŨŪ||UŪ¶Ũјлкеев 9-и сложный стих
ŪUU¶Ū¶¶UU|ŪU¶ŪŨјлкеев 10-и сложный стих

CARM. I IX Х CARM. I XVI Х CARM. I XVII Х CARM. I XXVI Х CARM. I XXVII Х CARM. I XXIX Х CARM. I XXXI Х CARM. I XXXIV Х CARM. I XXXV Х CARM. I XXXVII Х CARM. II I Х CARM. II III Х CARM. II V Х CARM. II VII Х CARM. II IX Х CARM. II XI Х CARM. II XIII Х CARM. II XIV Х CARM. II XV Х CARM. II XVII Х CARM. II XIX Х CARM. II XX Х CARM. III I Х CARM. III II Х CARM. III III Х CARM. III IV Х CARM. III V Х CARM. III VI Х CARM. III XVII Х CARM. III XXI Х CARM. III XXIII Х CARM. III XXVI Х CARM. III XXIX Х CARM. IV IV Х CARM. IV IX Х CARM. IV XIV Х CARM. IV XV

јрхилохова втора€


Ū́UU|Ū́¶¶UU|Ū¶¶́UU|Ū́¶¶UU|Ū́UU|Ū́Ũдактилический каталектический гекзаметр
Ū́UU|Ū́UU|Ũдактилический пентемимер

CARM. IV VII

јрхилохова треть€


Ū́UU|Ū́UU|Ū́UU|Ū́UU||Ū́U¶ŪU|Ū́Ũјрхилохов стих
ŨŪ́¶UŪ|Ũ¶¶Ū́¶UŪ|ŨŪ́¶Ũ€мбический каталектический триметр

CARM. I IV

√иппонактова


Ū́U¶ŪU|Ū́U¶Ũтрохеический каталектический диметр
ŨŪ́¶UŪ|Ũ¶¶Ū́¶UŪ|ŨŪ́¶Ũ€мбический каталектический триметр

CARM. II XVIII

»оническа€


UUŪ́Ū...ионический восход€щий акаталектический декаметр

CARM. III XII

ямбическа€


ŨŪ́¶UŪ|Ũ¶¶Ū́¶Ũ¶¶Ū|UŪ́¶UŨ€мбический акаталектический триметр
ŨŪ́¶UŪ|ŨŪ́¶UŨ€мбический акаталектический диметр

EP. I Х EP. II Х EP. III Х EP. IV Х EP. V Х EP. VI Х EP. VII Х EP. VIII Х EP. IX Х EP. X

Ёлеги€мбическа€


ŨŪ́¶UŪ|Ũ¶¶Ū́¶Ũ¶¶Ū|UŪ́¶UŨ€мбический акаталектический триметр
Ū́UU|Ū́UU|Ũ||UŪ́¶UŪ|UŪ́¶UŨэлеги€мб

EP. XI

ямбэлегическа€


Ū́UU|Ū́¶¶UU|Ū¶¶́UU|Ū́¶¶UU|Ū́UU|Ū́Ũдактилический каталектический гекзаметр
UŪ́¶UŪ|UŪ́¶UŪ||Ū́UU|Ū́UU|Ũ€мбэлегический стих

EP. XIII

јлкманова


Ū́UU|Ū́¶¶UU|Ū¶¶́UU|Ū́¶¶UU|Ū́UU|Ū́Ũдактилический каталектический гекзаметр
Ū́UU|Ū́UU|Ū́UU|Ū́Ũјлкманов стих

CARM. I VII Х CARM. I XXVIII Х EP. XII

ѕити€мб первый


Ū́UU|Ū́¶¶UU|Ū¶¶́UU|Ū́¶¶UU|Ū́UU|Ū́Ũдактилический каталектический гекзаметр
ŨŪ́¶UŪ|ŨŪ́¶UŨ€мбический акаталектический диметр

EP. XIV Х EP. XV

ѕити€мб второй


Ū́UU|Ū́¶¶UU|Ū¶¶́UU|Ū́¶¶UU|Ū́UU|Ū́Ũдактилический каталектический гекзаметр
ŨŪ́¶UŪ|Ũ¶¶Ū́¶Ũ¶¶Ū|UŪ́¶UŨ€мбический акаталектический триметр

EP. XVI

ямбический акалектический триметр


ŨŪ́¶UŪ|Ũ¶¶Ū́¶Ũ¶¶Ū|UŪ́¶UŨ€мбический акаталектический триметр

EP. XVII

ƒактилический каталектический гекзаметр


Ū́UU|Ū́¶¶UU|Ū¶¶́UU|Ū́¶¶UU|Ū́UU|Ū́Ũдактилический каталектический гекзаметр

SERM. I I Х SERM. I II Х SERM. I III Х SERM. I IV Х SERM. I V Х SERM. I VI Х SERM. I VII Х SERM. I VIII Х SERM. I IX Х SERM. I X Х SERM. II I Х SERM. II II Х SERM. II III Х SERM. II IV Х SERM. II V Х SERM. II VI Х SERM. II VII Х SERM. II VIII Х EPIST. I I Х EPIST. I II Х EPIST. I III Х EPIST. I IV Х EPIST. I V Х EPIST. I VI Х EPIST. I VII Х EPIST. I VIII Х EPIST. I IX Х EPIST. I X Х EPIST. I XI Х EPIST. I XII Х EPIST. I XIII Х EPIST. I XIV Х EPIST. I XV Х EPIST. I XVI Х EPIST. I XVII Х EPIST. I XVIII Х EPIST. I XIX Х EPIST. I XX Х EPIST. II I Х EPIST. II II Х A. P. I

Ќа сайте используетс€ греческий шрифт.


ћј“≈–»јЋџ Х ј¬“ќ–џ Х HORATIUS.NET
© —евер √. ћ., 2008Ч2016