Q. HORATIUS FLACCUS OPERA ET COMMENTARII
CARM. I CARM. II CARM. III CARM. IV CARM. SAEC. EP. SERM. I SERM. II EPIST. I EPIST. II A. P.

carmina i xxviii


opus et commentarii  varialectio et testimonia  prosodia et metra
1      tḗ maris ḗt tērrā́e numerṓque carḗntis harḗnāe Ū́UU|Ū́UU|Ū́UU|Ū́UU|Ū́UU|Ū́Ũ her.
2             mḗnsōrḗm cohibḗnt ārchӯ́tā Ū́UU|Ū́UU|Ū́UU|Ū́Ũ alcm.
3      pū́lveris ḗxiguī́ prope lī́tūs pā́rva matī́num Ū́UU|Ū́UU|Ū́UU|Ū́UU|Ū́UU|Ū́Ũ her.
4             mū́nera nḗc quīcquā́m tibi prṓdest Ū́UU|Ū́UU|Ū́UU|Ū́Ũ alcm.
5      ā́erīā́s tēmptā́sse domṓs animṓque rotū́ndum Ū́UU|Ū́UU|Ū́UU|Ū́UU|Ū́UU|Ū́Ũ her.
6             pḗrcūrrī́sse polū́m moritū́rō Ū́UU|Ū́UU|Ū́UU|Ū́Ũ alcm.
7      ṓccidit ḗt pelopī́s genitṓr cōnvī́va deṓrum Ū́UU|Ū́UU|Ū́UU|Ū́UU|Ū́UU|Ū́Ũ her.
8             tī́thōnū́sque remṓtus in ā́urās Ū́UU|Ū́UU|Ū́UU|Ū́Ũ alcm.
9      ḗt iovis ā́rcānī́s mīnṓs ādmī́ssus habḗntque Ū́UU|Ū́UU|Ū́UU|Ū́UU|Ū́UU|Ū́Ũ her.
10             tā́rtara pā́nthoidḗn iter ṓrcō Ū́UU|Ū́UU|Ū́UU|Ū́Ũ alcm.
11      dḗmīssū́m quāmvī́s clipeṓ trōiā́na refī́xō Ū́UU|Ū́UU|Ū́UU|Ū́UU|Ū́UU|Ū́Ũ her.
12             tḗmpora tḗstātū́s nihil ū́ltrā Ū́UU|Ū́UU|Ū́UU|Ū́Ũ alcm.
13      nḗrvōs ā́tque cutḗm mōrtī́ cōncḗsserat ā́trāe Ū́UU|Ū́UU|Ū́UU|Ū́UU|Ū́UU|Ū́Ũ her.
14             iū́dice tḗ nōn sṓrdidus ā́uctor Ū́UU|Ū́UU|Ū́UU|Ū́Ũ alcm.
15      nā́tūrā́e vērī́que sed ṓmnīs ū́na manḗt nox Ū́UU|Ū́UU|Ū́UU|Ū́UU|Ū́UU|Ū́Ũ her.
16             ḗt cālcā́nda semḗl via lḗtī Ū́UU|Ū́UU|Ū́UU|Ū́Ũ alcm.
17      dā́nt aliṓs furiā́e tōrvṓ spēctā́cula mā́rtī Ū́UU|Ū́UU|Ū́UU|Ū́UU|Ū́UU|Ū́Ũ her.
18             ḗxiti ḗst avidū́m mare nā́utīs Ū́UU|Ū́UU|Ū́UU|Ū́Ũ alcm.
19      mī́xta sen ā́c iuvenū́m dēnsḗntūr fū́nera nū́llum Ū́UU|Ū́UU|Ū́UU|Ū́UU|Ū́UU|Ū́Ũ her.
20             sā́eva capū́t prōsḗrpina fū́git Ū́UU|Ū́UU|Ū́UU|Ū́Ũ alcm.
21      mḗ quoque dḗvēxī́ rapidū́s comes ṓrīṓnis Ū́UU|Ū́UU|Ū́UU|Ū́UU|Ū́UU|Ū́Ũ her.
22             ī́llyricī́s notus ṓbruit ū́ndīs Ū́UU|Ū́UU|Ū́UU|Ū́Ũ alcm.
23      ā́t tū nā́uta vagā́e nē pā́rce malī́gnus harḗnāe Ū́UU|Ū́UU|Ū́UU|Ū́UU|Ū́UU|Ū́Ũ her.
24             ṓssibus ḗt capitī́ inhumā́tō Ū́UU|Ū́UU|Ū́UU|Ū́Ũ alcm.
25      pā́rticulā́m dare sī́c quōdcū́mque minā́bitur eū́rus Ū́UU|Ū́UU|Ū́UU|Ū́UU|Ū́UU|Ū́Ũ her.
26             flū́ctibus hḗsperiī́s venusī́nāe Ū́UU|Ū́UU|Ū́UU|Ū́Ũ alcm.
27      plḗctāntū́r silvā́e tē sṓspite mū́ltaque mḗrcēs Ū́UU|Ū́UU|Ū́UU|Ū́UU|Ū́UU|Ū́Ũ her.
28             ū́nde potḗst tibi dḗfluat ā́equō Ū́UU|Ū́UU|Ū́UU|Ū́Ũ alcm.
29      ā́b iove nḗptūnṓque sacrī́ cūstṓde tarḗntī Ū́UU|Ū́UU|Ū́UU|Ū́UU|Ū́UU|Ū́Ũ her.
30             nḗglegis ī́nmeritī́s nocitū́ram Ū́UU|Ū́UU|Ū́UU|Ū́Ũ alcm.
31      pṓstmodo tḗ nātī́s frāudḗm cōnmī́ttere fṓrs et Ū́UU|Ū́UU|Ū́UU|Ū́UU|Ū́UU|Ū́Ũ her.
32             dḗbita iū́ra vicḗsque supḗrbāe Ū́UU|Ū́UU|Ū́UU|Ū́Ũ alcm.
33      tḗ maneā́nt īpsū́m precibū́s nōn lī́nquar inū́ltīs Ū́UU|Ū́UU|Ū́UU|Ū́UU|Ū́UU|Ū́Ũ her.
34             tḗque piā́cula nū́lla resṓlvent Ū́UU|Ū́UU|Ū́UU|Ū́Ũ alcm.
35      quā́mquām fḗstīnā́s nōn ḗst mora lṓnga licḗbit Ū́UU|Ū́UU|Ū́UU|Ū́UU|Ū́UU|Ū́Ũ her.
36             ī́niectṓ tēr pū́lvere cū́rrās Ū́UU|Ū́UU|Ū́UU|Ū́Ũ alcm.

Systema: alcmanicum. In schematis: Ū syllaba longa; U syllaba brevis; UU longa vel bis longa (in versibus dactylicis); Ũ syllaba anceps; || diaeresis vel divisio vocum; caesura; | divisio pedum, vel distichorum in versibus trochaicis et iambicis; divisio pedum in distichis;    elisio. In schematis logaoedicis in locis ancipibus (Ũ) syllaba longa insignitur sub huius vocale natura longa.

Ad graece scripta legenda typus graecus extrahe


GAI M. SEVER MMDCCLX MMDCCLXVII